2013

Moje obserwacje 11/2013

03-12-2014
Foto-1

Teodor Jaske-Choiński – pisarz, filozof czy wizjoner - ?

W Szkole oraz Liceum nikt nawet o nim nie wspomniał. 10 lat temu od śp. pani Marii Wolańczyk, mamy mego kolegi, dostałem poniższy tekst i usłyszałem tylko jedno słowo – cyt.: „Przeczytaj”. Przeczytałem. Tekst się gdzieś zapodział. W 2013 zupełnie przypadkowo przeczytałem w Naszym Dzienniku, że Polska 7 lat temu miała ok.500 miliardów USD długu zagranicznego, a w 2013r ma już ponad 800 mld!

Mam proste pytania :

  1. Po co i na co i Kto pożyczył tyle pieniędzy-?
  2. Kto go do tego (pożyczania!) upoważnił-?
  3. Od Kogo napożyczał-?
  4. Kto tyle wyprodukował i sprzedał, że… teraz tyle ma-?
  5. A może tylko nadrukował i sprzedaje papierki ze znakiem wodnym-?

Te pytania nie dają mi spać po nocach, rozważam wszelkie możliwości i „głowię się” - jakie nowe fabryki zbudowano za te pieniądze w Polsce-? Czy te nowe produkty będą w stanie spłacić ten dług-? Co ja bym zrobił, gdybym tak zastartował i „załapał” się na – „prajmera”-? I właśnie zupełnie przypadkiem(?), znalazłem w szufladzie na dnie ten stary tekst. Kto pierwszy wymyślił giełdę - nie wiem, jak się na nich handluje i czym też nie wiem i w tym punkcie ocenić niczego nie mogę za, ani przeciw. Natomiast ostatnie ataki na księży - mają wszystkie podobne „objawy” są jakby „odgórnie” sterowane, tylko gdzie ta góra-? Może u Mahometa-? Mam nadzieję, któryś z Czytelników, po uważnym przeczytaniu poniższego tekstu, napisze swój komentarz i coś niecoś mnie i pozostałym Czytelnikom wyjaśni.. o co tu właściwie chodzi-? Czy jest on nadal aktualny-? Czy jest tu chociaż cień prawdy-? Mam wielu znajomych, sympatycznych Żydów, ale od nich nigdy takiej mowy nie słyszałem..

Cyt.: „Że to zażydzenie Galicyi nie jest skutkiem tylko przypadkowych stosunków, lecz z góry obmyślonym planem, poświadcza przemowa rabina wygłoszona już w 1875 r. w kahale lwowskim:

Kahal - to ’żydowska rada miasta’ więcej można przeczytać: www.kahal-wilkipedia.pl.

„Bracia! - mówił rabin - dziewiętnaście wieków walczą Żydzi o władzę nad światem, którą Bóg Abra-hamowi przyobiecał: krzyż jednak powalił Żydów. Rozproszeni po wszystkich ziemiach świata, byli Żydzi wszędzie przedmiotem prześladowania. Ale już to samo rozproszenie Żydów po całym świecie świadczy o przynależności całego świata do nas! Dziś naród żydowski staje się coraz potężniejszy. W rękach żydowskich nagromadzony jest pieniądz, przed którym uchyla czoło - cały świat. Pieniądz to przyszłość Żydów. Czasy prześladowania już minęły. Postęp i cywilizacja ludów chrześcijańskich sta-nowią mury ochronne dla Żydów i przyspieszają urzeczywistnienie naszych planów. Nam, Żydom, uda-ło się opanować główne centra giełdy światowej w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie i Hamburgu. Wszędzie, gdzie są Żydzi, rozporządzają wielkim kapitałem. Wszystkie państwa są dziś zadłużone. O długach stanowimy my, Żydzi, więc państwa muszą się coraz więcej obdłużać. Długi zaciągnięte oddają w zastaw w ręce żydowskie: kopalnie, dobra, państwa, koleje i fabryki państw. Konieczną jest jeszcze rzecz aby Żydzi wszędzie ziemię zagarniali, a zwłaszcza wielką posiadłość. Skoro wielka posiadłość przejdzie w ręce żydowskie, wtedy robotnicy chrześcijańscy umożliwią nam wielkie dochody. Uciskano nas przez 19 wieków, teraz wyrośliśmy ponad głowy tych, którzy nas dotąd uciskali. Prawda, że niektórzy Żydzi dają się chrzcić, ale fakt ten tylko przyczynia się do wzmocnienia naszej potęgi, gdyż chrzczeni Żydzi zawsze Żydami zostają. Przyjdzie czas, w którym chrześcijanie zechcą przyjąć wiarę żydowską, ale Juda ze wstrętem ich odrzuci. Wrogiem naturalnym Żydów to Kościół katolicki. Dlatego musimy Kościół zarazić duchem swawoli, niewiary i brakiem wszelkiej karności. Musimy podsycać walkę i niezgodę pośród różnych wyznań chrześcijańskich.

Kapłanom katolickim wypowiedzmy walkę najzacieklejszą na wszystkich polach. Kapłanów mu-simy zarzucić całą masą szyderstw i wyśmiewisk oraz skandalami z prywatnego życia, aby ich przez to oddać w ogólną pogardę i pośmiewisko. Musimy dalej mieć wpływ na szkołę. Religia chrześcijańska musi być wycofana ze szkół, wówczas religia chrześcijańska musi zaginąć. Kościół zubożeje wtedy i straci znaczenie, a dobra przejdą w ręce Żydów. Żydzi muszą wszystko w swe ręce ująć a zwłaszcza władzę i urzędy, dalej adwokaturę, sądownictwo a najbardziej medycynę. Żydowski lekarz ma najlep-szą sposobność zetknięcia się najbliższego z rodziną chrześcijańską. Żydzi muszą kres położyć niero- zerwalności małżeńskiej i doprowadzić do państwowych ślubów cywilnych. Francya pada już ofiarą, obecnie czas na Austryę. W końcu idzie o zawładnięcie prasy. Wtedy panowanie nasze całkiem zalew-nione”.

Wyjęto z książki pt.”Poznaj Żyda!”, autor – Teodor Jaske-Choinski. str.233-235. Następnie mowę rabina lwowskiego powtórzył w całości Rudolf Vrws w książce swojej p.t. ”Die Revolution in Russland, statistsche und socialpolitysche Studien”-Praga 1906.

Czy to możliwe by jakiś rabin (albo ksiądz czy mułła) w jakimś kahale (albo kościele czy minarecie) powie-dział coś - co następnie inni „wyznawcy tej samej wiary” nawet nie słysząc co było powiedziane, wprowadzali w życie tą filozofię (ten system czy metodę) na całym świecie, systematycznie i konse- kwentnie-? Nie mogę w to uwierzyć! Adolfa popierali szwabowie jak żył, ale żeby po śmierci-? Dlatego myślę, że jak najwięcej ludzi powinno ten tekst przeczytać, by następnie wypowiedzieć się w dyskusji czy komentarzach - co o tym myślą. Jeżeli to fikcja literacka, to można pogratulować wyo-braźni, ale jeżeli to prawda - to pytanie jest jak bronić się przed tym „całkiem zapewnionym panowaniem”-? Chyba trzeba udawać Greka i zapuścić pejsy!

Życzę Czytelnikom - Samych Trafnych Rozwiązań w Nowym 2014 Roku! – Jan Żuchowski

Kontakt

NAROL-DENTAL Sp. z o.o.

ul. Warszawska 3, 37-610 Narol
Tel.: 0048 - 16 63 170 78

Zakupy detaliczne - e:

 

Dystrybutor - Zuchowski-Dental spzoo

                              Pucka 59,   70-851 Szczecin

                              Tel.: 91 46 90 163,

                              Mail: