2013

Moje obserwacje 9/2013

03-12-2014
Foto-1
Foto-2
Foto-3
Foto-4
Foto-5
Foto-6
Foto-7
Foto-8
Foto-9
Foto-10

W „Moich obserwacjach:3-2013” pisałem o rozpoczęciu prac na wiosnę po stronie lubelskiej, by połączyć 2 międzynarodowe przejścia graniczne: kolejowe w Werchracie i drogowe w Hrebennem..

  • Foto.1 - 21.V. 2013 na końcu Siedlisk widać budowaną nową drogę, a na niej koparkę i ciężarówkę..
  • Foto.2 - 27.VI. 2013 ten sam odcinek drogi dojazdowej do Siedlisk jest już prawie skończony, brakuje tylko kosmetyki, czyli pomalować pasy itp.
  • Foto.3 - w maju na końcu tej drogi dojazdowej, wjazd/wyjazd wyglądał jak po lewej...
  • Foto.4 - Obecnie (21 IX 2013) ten sam odcinek drogi wygląda tak, że nawierzchnia już skończona.

Pan technik prowadzący pracę powiedział do mnie, że całość będzie skończona w październiku 2013r. Zezwolił na dalszy mój spacer i fotografowanie, po obejściu tego świeżego asfaltu. Asfalt ten ma gru-bość ok. 10 cm i jest kładziony w 1 warstwie co widać wyraźnie na Foto.8- gdy po naszej stronie podkarpackiej, położono tzw. warstwę podstawową, a tzw. ścieralna dopiero będzie położona jak Sejmik przydzieli nowe pieniądze w październiku 2013r..

  • Foto.5 - na lewo od dojazdu, ta część drogi w kierunku Werchraty, tak wyglądała w lipcu.. .
  • Foto.6 - a tak we wrześniu, ten sam odcinek drogi do lasu wygląda już też na skończony a widoczni na końcu pracownicy i maszyny zajęci byli już tylko „kosmetyką” czyli rowami odwadniającymi kładzeniem folii i krawężnikami..
  • Foto.7 - widać to jeszcze lepiej po minięciu ekipy budującej drogę, szczególnie wyprofilowanie rowu dla deszczówki, wyścieleniu go grubą folią i ułożeniu na niej płytek cementowych...

Odprowadzenie wody, jest warunkiem podstawowym trwałości drogi - po jej zbudowaniu na wiele lat. Brak odprowadzenia, lub czopowanie się rowów a w szczególności przepustów po drogą prowadzi do podmakania każdej drogi, czyniąc podłoże mniej stabilne, a wtedy asfalt na wierzchu drogi - musi pę-kać, pytanie jest tylko ile w danym roku..-? Około 500m za zakrętem droga i woj. lubelskie się kończy..

  • Foto.8 - tak wygląda samo zakończenie asfaltu po stronie lubelskiej...proszę Czytelniku zwróć uwagę na grubość warstwy asfaltu.. 
  • Foto.9 - a tak wygląda obecnie koniec woj. lubelskiego a równocześnie początek woj. podkarpackiego w większej perspektywie..

Po naszej stronie aktualnie brakuje już tylko jakieś ostatnie 500-700m asfaltu, no i położenie tzw. warstwy ścieralnej, by zakończyć w tym roku 2013 budowę drogi woj. 867 i tym samym połączyć : przejścia graniczne Werchrata-Hrebenne, umożliwić normalne połączenie dla Mieszkańców wiosek Prusia i Siedlisk, gminy Horyniec i Lubycza Królewska, powiatu Lubaczów i Tomaszów Lub.; woj. Podkarpackiego i Lubelskiego, a najważniejsze dać normalne płynne połączenie Kuracjuszom z Gdańska, Warszawy i Lublina z Horyńcem Zdrojem, gdzie znajdują się aż 3 sanatoria!

  • Foto.9 - te ostatnie metry po stronie podkarpackiej - nadal czekają na asfalt.. .

Zakończenie budowy tej w/w drogi - dla mnie osobiście, będzie też HOŁDEM złożonym wszystkim Powstańcom Listopadowym z 1830r i Styczniowym z 1863r (w 150 rocznicę!) oraz Kompaniom Strze-leckim z 1918r. jak też Żołnierzom Września z 1939r - bo będzie to zasypanie granicy rozbiorowej z 1794r. Już prawie ostatniej... Myślę, że nasza radość będzie wspólna.

Pozdrawiam Czytelników! – Jan Zuchowski dr n med.

Kontakt

NAROL-DENTAL Sp. z o.o.

ul. Warszawska 3, 37-610 Narol
Tel.: 0048 - 16 63 170 78

Zakupy detaliczne - e:

 

Dystrybutor - Zuchowski-Dental spzoo

                              Pucka 59,   70-851 Szczecin

                              Tel.: 91 46 90 163,

                              Mail: