Odleżyny - cz. IX

Odleżyny powstają w miejscach w których kości są osłonięte cienką warstwą skóry. Są to ogniska martwej tkanki, przechodzące w owrzodzenie skóry, następnie tkanki podskórnej a nawet mięśni i w fazie końcowej - kości. Zakażenie jest przeważnie - wtórnie. Dochodzi do tego wskutek długotrwałego ucisku powodującego niedotlenienie tkanek. Najczęściej odleżyny powstają w okolicy: kości krzyżowej, pośladków, kostek i na piętach. Przyczyną powstania odleżyny może być  np.:  porażenia mózgowe, po wypadkowe i inne, powodujące trudności z poruszaniem się w łóżku lub u nieprzytomnych. Mogą też powstać w obrębie błony śluzowej.

I’-   blednące zaczerwienienie – po lekkim ucisku,

II’-  nieblednące zaczerwienienie – po lekkim ucisku,

III’- odleżyna obejmuje pełną grubość skóry,

IV’- odleżyna obejmuje skórę, tkankę podskórną, ewentualnie też powięzie i mięśnie, na dnie są martwicze tkanki - koloru czarnego.

Pielęgniarka p. Ewa P. z Łap k. Białegostoku - otrzymała 1 płytkę Tubulex gratis na próbę i rozpoczęła ich stosowanie w opatrunkach, u 78 letniej, leżącej pacjentki, u której kilka miesięcy wcześniej, nastąpił wylew krwi do mózgu. W następstwie czego powstała w okolicy kości krzyżowej odleżyna, która ciągle jest uciskana podczas spania na plecach.  Na dnie głębokiej  na 4-5cm rany jest tkanka martwicza, a toksyny dochodzą do nerwu kulszowego, powodując bóle i drętwienie nogi prawej. Już po 1 tyg. stosowania Tubulex - zaobserwowano pierwsze oznaki gojenia się rany. Rana na początku leczenia - miała wymiary: 10x15 cm.    

Foto.1- odleżyna w okolicy  kości krzyżowej - przed rozpoczęciem stosowania tamp. Tubulex..,

Foto.2- rana po 5 dn. stosowania Tubulex,         

Foto.3- rana po 10 dn. stosowania Tubulex. widoczne jest zagłębienie w tkankach miękkich na 4-5cm, idące…

          w kierunku nerwu kulszowego.

  

Widoczne jest też samoistne stopniowe oczyszczanie się rany, oraz narastanie „wyspy” nowego naskórka.

Foto.4-- odleżyna po 2 tyg. stosowania  Tubulex.     Foto.5- odleżyna po 3 tyg. stosowania Tubulex.


 

Foto-6: odleżyna po 4 tyg. stosowania Tubulex,       Foto-7: odleżyna po 5 tyg. gojenia rany,

 

Foto.8- stopniowe oczyszczanie się dna rany – ale zagłębienie w kierunku nerwu kulszowego utrzymuje się nadal..-?

 Chociaż głębokość zagłębienia pozostaje bez zmian, to zaobserwować należy, że:

1- zmienił się kolor rany z intensywnie czerwonego  - na jasno-czerwony,

2- na ścianach pionowych zagłębienia - widać oznaki młodego narastającego nabłonka..,

3- „obwałowanie” odleżyny stało się mniej twarde - czyli bardziej elastyczne,

4- wolno ustępuje ból i drętwienie nogi prawej…

          Foto.9- odleżyna po 6-7 tyg. - ma już mniejsze wymiary: 6x6 cm

          Foto.10- odleżyna po 8-9 tyg. - jest już znacznie płytsza,  jasno-różowa, bez bólu,

 

Foto.11- odleżyna po 10-11 tyg. od rozpoczęcia leczenia,

Foto.12- odleżyna po 12-13 tyg. – nie ma już zagłębienia, dno jest uniesione,

             - zbliża się do powierzchni skóry a na jej ściankach widoczne jest skośne narastanie nowego naskórka..,

             -  rozmiar: 5x5cm. - kształtu okrągłego,

 

Schemat: na duże powierzchnie ran lub odleżyn (np.10x15cm), polecamy założenie tamp. Tubulex  wg schematu:    

                  na dno nałożyć 3 tamp. zupełnie rozłożone a mają wtedy 10x8,5cm, oraz 2~3 po bokach, tak by przykryć

cały obwód  odleżyny, następnie cienką folię (parowanie-?)  i obandażować:

Foto-13: dalsze gojenie się odleżyny , 14 tydz.

Uwaga - leczenie trwa... nowa dokumentacja będzie stopniowo uzupełniana.

 #     #  

Dystrybutor Tubulex  w Polsce  –  Zuchowski-Dental spzoo.     

ul. Pucka 59       70-851 Szczecin          Tel: 91 49 60 163,                           

 e: .     www.zuchowskidental.pl