Pęcherze - Rany V

Pęcherze - Rany V

Pęcherzyca – to choroba objawiająca się występowaniem na skórze i błonach śluzowych, pęcherzy

różnej wielkości.  Nie są one bolesne, ale w maksymalnym stopniu utrudniają pacjentom proste czyn-ności życiowe . Pęcherze występują w kilku postaciach, np.:

1- pęcherzyca zwykła,

2- pęcherzyca rumieniowata,

3- pęcherzyca liściasta.

4- pęcherzyca noworodków – najbardziej trudna do wyleczenia.

Na Foto ręki prawej, u 80-letniej pacjentki widoczne są liczne pęcherze: „młody” na palcu wskazującym, „dojrzały” na grzbiecie ręki i gojące się w okolicy nadgarstka.

Etiologia pęcherzycy – nie jest znana, ma ona podłoże autoimmunologiczne, występują przeciwciała

klasy IgG skierowane przeciw antygenom powierzchniowym komórek kolczystych. Przebieg choroby

jest – przewlekły.  Pęcherze pojawiają się w różnych okolicach ciała, ale najczęściej na dłoniach i sto-

pach. Obserwuje się gorszy poziom  higieny u tych pacjentów lub - zaniedbania w pielęgnacji niepełno -sprawnych, albo u chorych leżących np. po wylewie krwi.. . 

 

Foto-1a & b: - noga prawa, po stronie przedniej  pęcherz o wymiarach: 5x3cm,

                    - oraz powiększenie..,

                   - ciemny kolor skóry - pacjentka jest chora na cukrzycę,

 

Pacjentka w wieku 66 lat, leczona z powodu długo (6 miesięcy)  i trudno gojącej się rany powyżej  kostki

na przedniej powierzchni podudzia.  Na widoczny pęcherz obok rany, położono tampon Tubulex,  „przy okazji” – podobnie przykryto go cienką folią  zabezpieczając  Tubulex  przed parowaniem. Pęcherz był wypełniony płynem. Nie wykonano punkcji pęcherza i  absorpcji płynu. Nie przerwano też błony pęche- rza celowo, ani też przypadkowo.

         Rozpoczęcie leczenia przy pomocy tamp. Tubulex.

 

  Po tygodniu stosowania 3x dziennie opatrunków z tamp. Tubulex,  płyn tkankowy został    

  samoistnie - zresorbowany, nastąpiło  spłaszczenie się pęcherza a następnie zrośnięcie

  się  naskórka z tkanką podskórną.

 

           Foto-5: podudzie  po 1 tyg. stosowania Tubulex: zmniejszenie się rany oraz spłaszczenie

                      pęcherza.                                                                                           

           Foto-6: powiększenie spłaszczonego pęcherza, po 10 dniach – już bez płynu.

 

Porównać  też należy  zdj. pleców i pod pachą, które zostały wykonane podczas II  wizyty:

         

          Foto-5:  pod tamp. Tubulex wygórowanie (ostatni pęcherz), inne są  już spłaszczone po prawej

                       stronie i zmniejszona powierzchnia  stanu  zapalnego,

          Foto-6:  podobnie pod lewą pachą: pęcherz uległ s płaszczeniu i zmniejszeniu się, podobnie

                         jak na plecach, a obecnie widoczna jest tylko „zmiana na  skórze...”

 

Powiększona zmiana plecach...                                                - oraz pod pachą.      

 

Powiększona  -„zmiana na skórze - na plecach”              

        

Widoczny pęcherz - przykryty tamponem  Tubulex - w trakcie leczenia.

Te dwa „przypadki” - bez powikłań, mogą  jedynie być  zachętą do dalszych obserwacji, testów i ewentualnych następnie badań, gdyby inne metody i próby zawiodły...-?

 

Pozdrawiam  Czytelników  - Jan Zuchowski  dr n med.

Dystrybutor Tubulex  w Polsce  – Zuchowski-Dental spzoo. - Szczecin. 

Tel: 91 4690 163,                                 e: