Stopa Cukrzycowa-Rany-cz.VI

Stopa cukrzycowa … wyleczenie.

          Co to jest stopa cukrzycowa, przyczyny jej powstania, itd. - są nam znane z wykładów i książek. Jednak dokumentacji fotograficznej 
          kolejnych faz (stopnia) gojenia, nigdy nie jest za dużo, a wyleczenie rany utrzymującej się długimi miesiącami - miejscowo czyli bez       bez o  obciążania odległych organów, jest sprawą ważną dla chorych i społeczeństwa                             

          Pacjentka z Niemiec - w wieku 75lat. (jej syn był na moim wykładzie PTS w Katowicach, opatrunki wysłał     

          pocztą - z prośbą o fotografie i przysyłanie ich internetem). Pacjentka jest chora na cukrzycę, a od 5  lat ma ranę na paluchu nogi lewej,  leczoną  przy pomocy wielu różnych maści i gazików - bez rezultatu. Rana utrudnia zginanie i prostowanie palucha lewego, a chodzenie w        w obuwiu jest bolesne i bardzo uciążliwe w ży-ciu codziennym - utrudnia też higienę osobistą. Pacjentka posiada jednak
  cbv   systematyczną pomoc, jej córka jest pielęgniarką - więc pomoc rodziny jest codziennie profesjonalna i systematyczna.

      

          Foto-1a: niegojąca się od 5 lat rana przed leczeniem,               Foto-1b: powiększenie,

       

          Powyższą ranę można wg klasyfikacji odleżyn - zaliczyć do  IV stopnia, czyli całkowite uszkodzenie

          skóry i tkanki podskórnej, z nekrotyczną tkanką koloru czarnego na dnie rany.
          Bardzo ważnym  czynni-kiem u pacjentów posiadających długo i trudno gojące się rany - jest podjęcie decyzji przez samego =        pacjenta o chęci wyleczenia się i zastosowania do wskazań dr prowadzącego wielomiesięczne, syste-matyczne leczenie. To znaczy być:    konsekwentnym i systematycznym w zmienianiu opatrunków, higie-nie, diecie i pielęgnacji, np. nie rozdrapywanie często swędzącej rany w… –
     m, porze nocnej

Foto-2a: rana się oczyszcza już po 2 tyg. stosowania Tubulex     Foto-2b: powiększenie,

          

         

Samoistne oczyszczenie się rany z czarnej tkanki nekrotycznej i widoczna na jej dnie młoda ziarnina, to oznaki (dowody) – rozpoczęcia się procesu gojenia czyli regeneracji tanki podskórnej i skóry.  

Komentarz pielęgniarki po kilku tygodniach:

-rana zmniejszyła się już o 1/3 swej powierzchni,

- pierwsze objawy poprawy obserwowałam już po 1 tygodniu,

- dodatkowo pacjentka często miała zropiałe oczy - co utrudniało widzenie,

- poprzednio zawsze przez kilka dni musiałam stosować  krople lub maść z antybiotykiem, 

- obecnie wystarcza 1 razowe przetarcie tamp. Tubulex i oczy są wolne od ropy,

- stosowanie Tubulex - nie wywołuje bólu, swędzenia, czy uczucia pieczenia...

- pacjentka jest zadowolona z widocznej poprawy, chętnie współpracuje ze mną,

- takiej reakcji tkanek skóry -  wcześniej przez 5 lat nie było...”

Foto-3: rana w 6 tyg. leczenia Tubulex - oczyszcza się, widoczna już jest na jej dnie młoda ziarnina, oraz jeszcze bardzo delikatna jasna warstwa naskórka, a wysokie początkowo brzegi rany, uległy już spłaszczeniu i stały się lekko skośne, a skóra na obwodzie rany ma kolor  normalny.

Foto-3: rana w 6 tyg. leczenia Tubulex - oczyszcza się, widoczna już jest na jej dnie młoda ziarnina, oraz jeszcze bardzo delikatna jasna warstwa naskórka, a wysokie początkowo brzegi rany, uległy już spłaszczeniu i stały się lekko skośne, a skóra na obwodzie rany ma kolor  normalny.

          Foto-5: rana po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia – można ją uznać za już wyleczoną.

Przedstawiona dokumentacja z wyleczenia rany na stopie u pacjentki chorej na cukrzycę – jest jedną wielu, jakie w ciągu kilku ostatnich lat udało się wyleczyć przy pomocy tamp. Tubulex oraz zmianie diety.     

-    Jan Zuchowski  dr n med.