Stopa Cukrzycowa-Rany-cz.VII

Rany długo i trudno gojące się na nogach.. .

Okolica kostki u nogi -  należy do najgorzej ukrwionych w każdym ludzkim organizmie. Powstające tam rany należą do trudno i długo gojących się - mimo stosowania różnych środków i „technik”. Drobne skaleczenia, nie zawsze zapamiętane przez pacjenta - są przyczyną  ich powstawania. Drobnoustroje (jakie są wszędzie) - dostają się do rany, a w ranie mają: pokarm, wilgotność i odpowiednią do rozmnażania się  temperaturę. Powstaje rana - już zainfekowana. Rany te u pacjentów, chorych na cukrzycę, nerczycę, czy mających żylaki - goją się jeszcze trudniej i dłużej. Niestety. Poniżej przedstawiamy dokumentację wyleczenia rany u 87 letniej pacjentki chorej na cukrzycę, z myślą, że będzie ona - nadzieją  dla Chorych mających podobne rany.. .

Foto-1: szpital w Przeworsku, zastosowano jasną siatkę przez 1 tydz.- brak objawów gojenia się rany,
Foto-2: chora została przeniesiona do szpitala w Jarosławiu, gdzie zastosowano ciemną siatkę,


 

Po 1tyg. wypisano pacjentkę do domu bez poprawy, z powiększoną, sączącą i krwawiącą raną, oraz zmacerowanym naskórkiem dookoła -  z informacją, że ewentualnie należy się liczyć z  amputacją nogi w kolanie... – cyt. „jeżeli rana sama się nie zagoi”-?            

Rozpoczęcie leczenia - przy pomocy tamp. Tubulex  - 15 październik 2014r.:

Foto-3: krwawiąca rana po zdjęciu ciemnej siatki i zmacerowany naskórek dookoła,

                                                                    Foto-4: rozpoczęcie leczenia Tubulex, - wymiana tamponów,

 

Foto-5: płytka Petriego, w środku sączek z Tubulicid B, dookoła widoczna strefa zahamowania      

                wzrostu 195 szczepów bakterii;  test wykonany w Zakł. Mikrobiologii AM Uppsala-1986r.

Foto-6: 1 płytka. Tubulex – z tamponami(gazikami)  nasączonymi Tubulicid B.

 

Foto-7: po 1 tyg. na brzegach rany rozpoczęte skośne narastanie nowego naskórka, do 2 „wysp”,

                 - tak po lewej jak i prawej stronie rany,

Foto-8: po 14 dn. stosowania Tubulex - narasta skośnie nowy naskórek w kierunku do  „wysp”.

 

Foto-9: lewa okolica rany – początkowy stan narastania nowego/młodego naskórka.. .

Foto-10: ten sam fragment rany - skośne  narastanie delikatnego naskórka do „wyspy” i obok..,                                            

 

Foto-11: po 3 tyg. stosowania Tubulex - pacjentka stoi, znaczne zmniejszenie się pow. rany..,

Foto-12: po 4 tyg. stosowania Tubulex - na całym brzegu rany, skośnie narasta zdrowy naskórek.

 

Foto-13: rana już w trakcie zaawansowanego gojenia się i oczyszczona skóra,                                                   

                                                                 Foto-14: na  ranie Tubulex                           Foto-15:po 6 tyg gojąca się rana.

   

 

Foto-16: rana po 3 mies. od rozpoczęcia leczenia,

Foto-17: rana po 4 mies. - oczyszczona skóra dookoła, powierzchnia rany zmniejszona o ok. 90%.

W powiększeniu widać wyraźnie narastający skośnie młody naskórek, zamieniający się w nową zdrową skórę o jeszcze mniej intensywnym zabarwieniu, ale zdrową, bo o tej  samej temperaturze oraz czuciu, a pacjentka 7.01.2015r - skończyła 88 lat! Dokumentacja fotograficzna - przedstawiona powyżej (niepełna) z 8 miesięcznego okresu leczenia pacjentki, świadczy dobitnie, jak potężne siły reparacyjne są w każdym Człowieku do ostatnich dni jego życia,  oraz jak mało zostały dotychczas  zbadane, udokumentowane, po to by pobudzić lekarzy i pielęgniarki

do ich poszukiwania, niesienia pomocy i ulgi cierpiącym pacjentom. Pełna dokumentacja tych i innych pacjentów i więcej wiadomości teoretycznych, będzie w książce pt. „Rany trudno i długo gojące się… a ich wyleczenie.”       #  #    #