Tubulex - manual

                      

Antoni Leevehoek w Amsterdamie (1700)  pierwszy - zobaczył bakterie.          

Ludvik Pasteur w Paryżu - udowodnił, że bakterie są w powietrzu i znaj-

dując pokarm np. w otwartej kolbie - rozmnażają się,  foto-1; co widać też w     

słoiku z sokiem pasteryzowanym - tylko po  3 krotnym otwarciu! foto-2.

   

              f -1                                             f-2

Bakterie i wirusy - dostają się do każdej rany z powietrza, nie tylko z ziemi

- dlatego zawsze należy traktować każdą ranę,  jako już zainfekowaną.                                                                      

Tubulex to sterylne tampony nasączone prep. Tubulicid Blå do 1x użytku.    

Nie kleją się do skrzepu, nie nadrywają go podczas usuwania powodując  

tym samym nowe krwawienie - a krew to pożywka dla bakterii. 1 płytka za-

wiera 4x8=32 tamp. foto-3. Tubulex nie strzępią się, są miękkie, otwiera   

się po stronie folii aluminiowej foto-4. 

     

          f-3                               f-4

Tubulex redukuje ilość  bakterii:         

1000 000:1 foto-5 lub tworzą zonę 30-40mm  dookoła tamponu  wolną od bakterii

foto-6.

          

        f-5                              f-6

Bakterie i wirusy wywołują stany zapalne: śluzówki w jamie ustnej,

gardle, na wargach, w przedsionku nosa, oraz skóry na całym ciele.

Tubulex - otwiera się od strony folii aluminiowej,  foto-7  &  8

     

          f-7                              f-8

Każdą ranę należy :                                                                                                 

1)- Wydezynfekować - czyli przetrzeć dookoła  Tubulex'em, by maksymal-              .     

nie zredukować  ilość  bakterii.                                                                          

2)- Przykryć nowym  Tubulex , 2x rozłożonym,  z 2-3 cm  marginesem        .     

dookoła ranyfoto-9 oraz przykryć cienką folią plastikową, by zapobiec     .     

wyparowaniu Tubulicidu z tamponu. 

Małe rany kłute - powstają podczas przekłuwania: ucha, nosa, warg,  np.  

foto-9 & 10.

     

         f-9                          f-10

 Rany cięte wydłużone - foto-11 wymagają dodatkowego rozłożenia tamp.

Tubulex w kształcie prostokąta, foto-12  i przykrycie go np. przez żołnie-

rzy tzw. opatrunkiem osobistym  - by zabezpieczyć  przed parowaniem Tubulicidu. 

Dotyczy to wszystkich ran na: palcach, ręce, nodze, tułowiu, twarzy,

głowie, pod pachą, w pachwinie, itp.

    

         f-11                          f-12

 Rany o większej  powierzchni i nieregularnym kształcie -  foto-13  wymagają:                                                                                                   

A)- całkowitego rozłożenia Tubulex do wielkości: 8,5  x 10 cm, foto-14                      

B)- nałożenia 2-3 Tubulex na ranę,                                                                  

C)- przykrycia cienką folią plastikową.

     

           f-13                             f-14

Odleżyny -foto-15, goją się trudno i długo (miesiącami i latami!) -

o rozmiarach przekraczających  rozłożony całkowicie Tubulex,

wymagają  nałożenia 2-3 tam- ponów, oraz dodatkowo

2-3 na obrzeżach rany  - schemat: foto-16.

    

      f-15                     f-16

Zalecam - codziennie przed wymianą Tubulex na nowy,
 - przemycie odleżyny roztworem soli fizjologicznej,
 np. strzykawką 5 ml.

Krwawienie z nosa - rada: należy  1 Tubulex - przeciąć na 2 połowy i...                     

1- każdą ½ wprowadzić osobno do każdej dziurki w nosie - ścisnąć  nos!                     

2- krwawienie ustanie po 5~15 min. ;  Tubulex nie klei się do skrzepu,  a          

3- nasączony wodą, łatwo usunąć - bez krwawienia!  foto-17.

Zdrowy personel medyczny jest też narażony na infekcję -

ze strony   pacjentów: kaszel, kichnięcie, itp. z odległości  mniejszej niż

4m – proponujemy wtedy dezynfekcję całej twarzy...  wg  foto-18.      

                   

                   f-17                                 f-18                                      

Więcej informacji  >  www.narol-dental.pl                             

Producent: Dental Therapeutics AB - Szwecja