Kursy

Kursy ramowe

01-12-2014

NAROL-DENTAL”- zaprasza na CYKL kursów medycznych:

 1. Biologiczne leczenie miazgi, ozębnej, okostnej, torbieli, resorpcji..
 2. Atraumatyczne ekstrakcje...
 3. Endodoncja w praktyce.
 4. Protetyka w praktyce...
 5. Znieczulenia & Periodontologia w praktyce.
 6. Röntgenologia w praktyce.

Szkolenie trwa od 10-18,oo Lekarze - otrzymują Dyplom i 8 p. edukacyjnych.

1) Biologiczne leczenie miazgi & ozębnej, okostnej, torbieli i resorpcji..

Tematy:

 1. Próchnica i głębokość uszkodzeń..
 2. Obnażenie i zranienie miazgi..
 3. Złamania koron i korzeni zębów..
 4. Ząb po preparacji pod koronę..
 5. Biologiczna obrona miazgi..
 6. Amputacje miazgi..
 7. Badanie żywotności miazgi zębów stałych, Pulpo-metr-?
 8. Najnowsze badania progu pobudliwości miazgi..
 9. Stany zapalne miazgi: odwracalne i nieodwracalne..
 10. Martwica i zgorzel..
 11. St. zapalne około-wierzchołkowe: ozębnej i okostnej..
 12. Przewlekłe st. zapalne około-wierzchołkowe..
 13. Przetoki, ropnie, cysty..
 14. Resorpcje korzeni: wewnętrzne i zewnętrzne..
 15. Rewizje, perforacje..
 16. Impregnacja zębiny jonami Ca++..
 17. "Sterylizacja" kanałów jonami OH- ..
 18. Wypełnienia w kanałach - a ryzyko dla zdrowia pacjenta-?
 19. Najnowsze obserwacje – biologiczne leczenie- pośrednie - ?
 20. Przyszłość biologicznego leczenia - miazgi..
 21. Dyskusja - przypadki własne lekarzy - zdj. Rtg. - modele - ?
 22. Demonstracje: modeli, instrument. & PulpoEndo-metru.
 23. Dokumentacja: slajdy, zdj. Rtg. & plansze:1000.
 24. Dyplom - 8 p. edukacyjnych, przyznanych przez - Naczelną Radę Lekarską.

Kurs trwa: w godz.10,oo ~18,oo Terminy: soboty i niedziele:
Prowadzi - Jan Żuchowski dr n med.
Miasto: do uzgodnienia po zgłoszeniu się min. 15 osób.
Zgłoszenia do: „NAROL-DENTAL” Tel: 16 631 7078
Opłata: 250,oozł, w tym: Broszura, próbki leków Dental-Therapeutics, ślinociągi-Orsing,(Szwecja) Tubulex, różnych instrumentów z Nazrol-Dental-Polska, kawa, obiad, herbata, ciastka, soki i ciekawostki… itp. Zgłoszenie i jego przyjęcie - jest obopólną umową.
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań: środa - przed kursem.
Dla PT. Lekarzy przewidziana specjalna PROMOCJA polskich produktów - opisanych i widocznych na naszej stronie internetowej: www.narol-dental.pl
Np: Paski poliestrowe: zestaw; dla przed i trzonowców; do indywidualnego formowania podczas reperacji mostów!
Pół-korony - do formowania guzków przed i trzonowców - 20 szt,
InLuxTemp - 4 rozmiary x 10 szt, 5 różnych funkcji,
Kliny międzyzębowe - 5 rozmiarów po 10 szt.
Wykałaczki - ortodontyczne, protetyczne, normalne i poszerzone= 4x10 szt,
Tubulex - 1 płytka=32 sterylne tampony poekstrakcyjne, eliminujące tzw.”suchy zębodół”.
PulpoEndometr: 2 aparaty (Pulpo-metr & Endo-metr) w jednym + 2 broszury:
„Biologiczne leczenie..” & „Pomiar długości kanału..”

2) Atraumatyczne ekstrakcje a regeneracja kością zbitą -?

Tematy:

 1. Zapoznanie się z przygotowanymi materiałami naukowymi,
 2. Wstęp historyczny..
 3. Filozofia atraumatycznych ekstrakcji..
 4. Przestrzenne ułożenie korzeni zębów w szczęce i żuchwie..
 5. Zęby zatrzymane..
 6. Atraumatyczna ekstrakcja zęba a instrumenty- ? czy można usunąć ząb - nie niszcząc kości zbitej-? czy po ekstrakcji zęba może odrosnąć kość zbita do poziomu wyrostka zębodołowego - ?
 7. Usunięcie złamanego korzenia zęba...& Radix Extractor - ?
 8. Amputacja korzenia zęba..
 9. Jak usunąć zęby 48 ~ ~38 : ułożone skośnie, leżące poziomo.. - jak odciąć ozębną od tylnych powierzchni korzenia 48 lub 38 - ?
 10. Metoda odcięcia korony..
 11. Zęby nadliczbowe - mesiodens..
 12. Przetrwałe zęby mleczne..
 13. Ekstrakcje u pacjentów z: cukrzycą, białaczką, epilepsją, po      naświetlaniach i cytostatykach..
 14. Powikłania - suchy zębodół..
 15. Gojenie się zębodołu..
 16. Wskazania / przeciwwskazania - względne / bezwzględne...
 17. Bakterie & st. zapalny..
 18. Wirusy & bakteriofagi..
 19. Sterylne tampony Tubulex...
 20. Przyszłość - Biologiczna Regeneracja Kości-?
 21. Dyskusja: przypadki własne lekarzy: zdj. Rtg. & modele-?
 22. Demonstracje modeli i instrumentów – Lucyna Żuchowska lek. dent.
 23. Dyplom - 8 punktów edukacyjnych, przyznanych przez: NRL.

Dokumentacja: slajdy, zdj. Rtg. & plansze: 1000.
Prowadzi - Jan Żuchowski dr n med.
Kurs trwa: w godz. 10,oo ~ 18,oo Terminy : soboty i niedziele...
Miasto: do uzgodnienia po zgłoszeniu się min. 15 osób...

Zgłoszenia do: NAROL-DENTAL Tel: 16 631 7078,
Opłata: 250,oozł w tym: książka „Atraumatyczne extrakcje”, 1 pł.Tubulex,różne próbki z informacami, kawa, obiad, herbata, poczęstunek, soki i ciekawostki, itp.
Prosimy podać: imię & nazwisko, tel: // zabrać ze sobą: pieczątkę i NIP!
Uwaga: zgłoszenie i jego przyjęcie - jest obopólną umową.
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań: środa przed kursem.
* * * Dla PT. Kursantów - przewidziana specjalna PROMOCJA polskich produktów - - opisanych i widocznych na stronie www.narol-dental.pl i wzmiankowanych powyżej.. .

3) Endodoncja w praktyce.. .

Tematy:

 1. Wstęp do Endodoncji...
 2. Anatomia komór i kanałów zębów od 17> 27 i 47 <37,
 3. Zasady zakładania koferdamu: klamry, ramki i kleszcze, demonstracja     oraz ćwiczenia na fantomie,
 4. Badanie: długości kanału: ENDO-metr ? - demo. aparatu, Rtg.- ? na     wyczucie - ?
 5. Poszerzacze: Reamers -K-fil, Hedstrom, NiTi, LightSpeed oraz inne, plansze & demonstracje, CEL - podstawowa technika preparacji kanału prostego tj: resistance &      retention, bez: nie!dopełnienia i prze!pchnięcia, inne techniki, kanały zakrzywione, preparacja przez koronę-?
 6. Metody wypełniania kanałów...- ”sterylizacja kanału”- ?
 7. Próchnica w kanale a InLuxTemp- ?
 8. Perforacje: przyczyny i leczenie.. - plansze, slajdy, Rtg
 9. Stany zapalne okołowierzchołkowe: ostre, przewlekłe, rewizje, resorpcje,     resekcje - plansze, slajdy, Rtg,
 10. Błędy (PL + S)... - ocena leczenia endodontycznego..
 11. Fracture File Extractor - usunięcie złamanych narzędzi..-?
 12. Przyszłość endodoncji... ? ?
 13. Demonstracje instrumentów & aparatów- dr.Lucyna Żuchowska
 14. Dyskusje - przypadki własne lekarzy; zdj. Rtg. & modele - ?
 15. Dokumentacja - 300 plansz, 1000 slajdów.
 16. Dyplom – 8 p. edukacyjnych przyznanych przez Naczelną Radę Lekarską..

Każdy kurs trwa: od 10,oo do 18,oo
Prowadzi: dr n med. Jan Żuchowski
Termin: soboty i niedziele.
Miasto: do uzgodnienia po zgłoszeniu się min. 15 osób..
Zgłoszenia do: Narol-Dental Tel.16 631 7078
Opłata : 250,oo zł w tym broszura „Pomiar dł. kanału”, kawa, herbata, soki, obiad & próbki..,
Prosimy podać: imię & nazwisko, tel. // zabrać ze sobą pieczątkę firmy & NIP!
Zgłoszenie i jego przyjęcie => jest obopólną umową!
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań : środa przed kursem.

* * * * * Dla PT. Lekarzy-kursantów specjalna PROMOCJA polskich instrumentów - opisanych i widocznych na str. www.narol-dental.pl - oraz wzmiankowanych powyżej.. .

4) PROTETYKA w praktyce.. .

Tematy:

 1. Wkłady koronowe - zasady preparacji, (od amalgamatu...), lane,      porcelanowe, typ CERANA - ? powikłania-? reperacje - ?
 2. Wkłady korzeniowe: z tytanu np.FYSIKA śruby-np.Directa, lane: zasady preparacji i pobierania wycisku z InLuxTemp, całkowite lub dzielone, typ Micro-fix-? czy Magne- tyczne-? kiedy i jak-? powikłania, plansze.. ,
 3. Korony lane: "VI - ZASAD PREPARACJI"
 4. Korony lane: jakie wiertła-? ze złota i tytanu, całkowite/częściowe, licowane akrylem-? napalane porcelaną-? ceramiczne-? licówki-typ Mirage, slajdy,
 5. Korony prowizoryczne z poliwęglanu (PC) - demonstracje..,
 6. Mosty lane - zasada preparacji, od 3 do - 14 zębów, typ Konus-? -powikłania- ? reperacje mostów..- ? -
 7. Mosty adhezyjne - zasady preparacji, szczęka / żuchwa,
 8. Korony zblokowane z "belką" - jako podparcie protezy częściowej, a w niej zatrzaski Öqvista - slajdy, demonstracje
 9. Szyny - elastyczne, zgryzowe, leczące chrapanie,
 10. Protezy całkowite:- anatomiczne,
 11. Proteza mio-dynamiczne żuchwy - ?
 12. Proteza a zmiana wyglądu twarzy - ?
 13. Demonstracje instrumentów & modeli Lucyna Żuchowska lek.dent.
 14. Dyskusja: przypadki własne: zdj. Rtg. & modele - ?
 15. Dokumentacja: 500 plansz & 1000 slajdów.
 16. Dyplom - 8 p. edukacyjnych – przyznanych przez Naczelną Radę Lekarską.
   

Kurs trwa : od 10,oo ~ 18,oo
Prowadzący - Jan Żuchowski dr n med.
Terminy: soboty i niedziele - 2014.
Miasto: do uzgodnienia po zgłoszeniu się min. 15 osób.
Zgłoszenia do: Narol-Dental Te. 16 631 7078
Opłata: 250,oozł, w tym: książka "Przestań chrapać - zacznij żyć", kawa/herbata, ciasta, obiad, próbki: klinów, InLuxTemp, pół-koron, wykałaczek, itp.
Prosimy podać: imię i nazwisko, tel. / zabrać ze sobą pieczątkę firmy & NIP!
Zgłoszenie i jego przyjęcie jest obopólną umową!
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań - środa przed kursem.
* * *
Dla PT. Lekarzy-kursantów specjalna PROMOCJA polskich instrumentów -
opisanych i widocznych na str. www.narol-dental.pl - oraz wzmiankowanych powyżej.. .

 

5) Znieczulenia & Periodontologia w praktyce.. .

Tematy:

 1. Biologiczno-chemiczno-elektryczny proces w komórce nerwowej = podstawą     zrozumienia wszystkich znieczuleń..
 2. Nerw trójdzielny - plansze i slajdy kliniczne,
 3. Znieczulenie nasiękowe czy podokostnowe - ?
 4. Znieczulenia przewodowe - gdzie znaleŸć nerw gdy nie można znieczulić- ?
 5. Znieczulenie doozębnowe - jak i kiedy - ?
 6. Igły:- 3 typy & strzykawki - ?
 7. Strzykawka bezigłowa SYRYJET- slajdy kliniczne i demonstracja,
 8. Znieczulenie śródkostne / met. STABIDENT - plansze i demonstracja.
 9. Znieczulenie prądem-ACS, Analgometr-? - plansze i demo.aparatu.
 10. Czy można „zmierzyć stopień znieczulenia” - ?

# # #

 1. Wstęp do mikrobiologii - zdrowe przyzębie.
 2. Chemiczno/mechaniczne uszkodzenie 1 komórki dziąsła - a istota       zrozumienia uszkodzeń przyzębia,
 3. Czyszczenie - czy wyczyszczenie - ? szczoteczki & wykałaczki stom.
 4. Nalot / plaque,
 5. Stan zapalny kieszonki poddziąsłowej - a jej wydolność ...
 6. Gingivitis.. .
 7. Kamień nazębny i poddziąsłowy.. .
 8. Periodontitis.. .
 9. Periodontitis juvenilis - ?
 10. Operacja typu "Lambo" (+/-) - ? - root planing: +/- ?
 11. Instrumentarium - istota usuwania kamienia -?
 12. Jak leczyć „trudne/powikłane przypadki”.. .
 13. Przyszłość periodontologii - ?
 14. Demonstracje instrumentów & apt. PulpoEndo-metr.- Lucyna Żuchowska      lek.dent
 15. Dokumentacja: plansz - 500, slajdów - 1000.
 16. Dyplom - 8 p. edukacyjnych, przyznanych przez Naczelną Radę Lekarską.

Kurs trwa od 10,oo do 18,oo Prowadzi: Jan Żuchowski dr n med.
Termin: sobota i niedziela - 2014
Miasto: do uzgodnienia po zgłoszeniu się min. 15 osób.:
Zgłoszenie do: Narol-Dental Tel: 16 631 7078
Opłata: 250,oozł w tym:- Perio-karta, Wykałaczki - 4 rodzaje x10 szt., Tubulex, różne próbki…Prosimy podać: imię nazwisko, tel.. / zabrać ze sobą: pieczątkę firmy & NIP!
Zgłoszenie i jego przyjęcie jest => obopólną umową!
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań, środa: przed kursem
* * *
Specjalna PROMOCJA dla Lekarzy-kursantów:
ZESTAW do śródkostnego znieczulenia;
TUBULEX: sterylne przez ok.3 lat tampony do dezynfekcji dziąseł przed i po zabiegach w j. ustnej, nie kleją się do skrzepu i nie strzępią, mają dodatkowe zastosowania...
PulpoEndo-metr: to 2 aparaty w jednym:
Pulpo-metr : do badania pp - żywotności miazgi zębów stałych i mlecznych,
Endo-metr : do lokalizacji Otworu Fizjologicznego.
Nożyczki frezowane - do precyzyjnego odcinania gutaperki, ćwieków papierowych, zdejmowania szwów, itp.

6) RÖntgenologia w praktyce.. .

Tematy:

 1. Historia i zasady wykonywania zdj.Rtg. w praktyce..
 2. Projekcja izometryczna – prof. Cieszyńskiego/Diecka (+ / - ),
 3. Technika: CAŁY - STAN - szczęka,
 4. Projekcja paralelometryczna - żuchwa,
 5. Zdjęcia nad & pod-osiowe; orto - mesio - disto - radialne (+ / - ),
 6. Zdjęcia ”zgryzowo/skrzydłowe = bit-wing”,
 7. Wyposażenie & błędy... & zdj. Rtg przed i po zabiegach..!
 8. Znakowanie zdj. Rtg. (unikanie pomyłek!) & ramki...-?
 9. Pomiar długości kanału – przy pomocy zdj. Rtg.
 10. Zjawisko paralaksy w teorii & praktyce,
 11. Część praktyczna - demonstracja na fantomie..
 12. Ćwiczenia indywidualne - na fantomie..
 13. Podsumowanie: biologicznego leczenia miazgi; atraumatycznych ex;      endodoncji; protetyki; periodontologi..istotne zmiany-w obrazach Rtg. - ?
 14. Radiowizjografia; zdjęcia panoramiczne, tomografia komputerowa...
 15. Resorpcje.. .
 16. Cysty.. .
 17. Logika planowania leczenia: chirurgicznego, periodontologicznego,     zachowawczego, endodontycznego, protetycznego..
 18. Demonstracje - instrument.& modeli - Lucyna Żuchowska lek.dent.
 19. Dyplom - 8 punktów edukacyjnych przyznanych przez NRL.
 20. Dokumentacja: 400 plansz, 800 slajdów.

Kurs trwa: od 10,oo do 18,oo.
Prowadzi - Jan żuchowski dr n med.
Termin: sobota i niedziela - 2014r.
Miasto: do uzgodnienia, po zgłoszeniu się min. 15 osób.
Zgłoszenia do: Narol-Dental Tel: 16 631 7078
Opłata: 250,oozł w tym:- Broszura- zasady wykonywania zdj. Rtg, ramki & uchwyty Rtg! próbki: Tubulex, Kliny, Korony, Pół-korony, InLuxTemp, Paski, Kieliszki, Wykałaczki,
Prosimy podać: imię & nazwisko, tel. / zabrać pieczątkę firmy & NIP!
Zgłoszenie i jego przyjęcie - jest obopólną umową!
Ostateczny termin zgłoszeń i odwołań: środa - przed kursem.
* * *
Specjalna PROMOCJA dla Lekarzy - kursantów:
PerioScalpel - zestaw do odcinania włókien ozębnej: lewy, prosty i prawy.
PerioScalpel-Distal - do odcinania ozębnej po tylnych-distalnych pow. zębów...
Paski poliestrowe – zestaw: 2 rodzaje & 3 grubości,
Paski przed & trzonowce - mesialne lub distalne, albo m&d razem.
Paski indywidualnie formowanie - dł.13,5cm-wypełnienia pod koronami w moście...
Kliny między-zębowe - 4 rodzaje x 10 szt.
Korony tymczasowe - na wszystkie zęby po preparacji pod koronę, można każdą uszczelnić ~ przerobić na indywidualną.
Pół-Korony - matryce do formowania guzków; 1x 5 trzonowce, 3x5 przed-trzonowce.
Tubulex - sterylne (3 lata) tampony przed i po ekstrakcji, szczególnie u ciężko chorych pacjentów, eliminacja tzw. „suchego zębodołu” w 97%!


W razie pytań - prosimy je wszystkie kierować do Narol-Dental: e-mailem lub tel. jak wyżej.
Pozdrawiam. Z poważaniem. Lucyna ZUchowska lek. dent.
Tel: 16 61 7078. .

Kontakt

NAROL-DENTAL Sp. z o.o.

ul. Warszawska 3, 37-610 Narol
Tel.: 0048 - 16 63 170 78

Zakupy detaliczne - e:

 

Dystrybutor - Zuchowski-Dental spzoo

                              Pucka 59,   70-851 Szczecin

                              Tel.: 91 46 90 163,

                              Mail: