Odleżyna na pięcie

Odleżyna na pięcie... -

Odleżyny - powstają w miejscach w których kości są osłonięte cienką warstwą skóry.  Jednak długotrwały ucisk i zwiększone obciążenie,  powodują brak oczyszczającego tkanki krążenia krwi tak tętniczej jak i żylnej, wtedy nawet na pięcie, (gdzie warstwa skóry i tkanki podskórnej są grubsze) - może powstać odleżyna.  W efekcie długotrwałego ucisku powstaje niedotlenienie tkanek, powstają ogniska martwej tkanki, rozpoczynające się od skóry, następnie przechodzące na tkankę podskórną, do mięśni i w fazie końcowej przez okostną do - kości. Zakażenie jest przeważnie - wtórnie. Najczęściej odleżyny powstają w okolicy: kości krzyżowej, pośladków, kostek i na... piętach. Do przyczyn ogólnych powstania odleżyn, zaliczamy np:  porażenia mózgowe, po wypadkowe i inne, powodujące trudności z poruszaniem się w łóżku osób nieprzytomnych. Odleżyny mogą też powstać w obrębie błony śluzowej jamy ustnej.
Wyróżniamy  4 stopnie odleżyn:
I’-   blednące zaczerwienienie – po lekkim ucisku,
II’-  nieblednące zaczerwienienie – po lekkim ucisku,
III’- odleżyna obejmuje pełną grubość skóry,
IV’- odleżyna obejmuje skórę, tkankę podskórną, ewentualnie też powięzie i mięśnie, a na jej dnie są martwicze
        tkanki – koloru czarnego.
Pielęgniarka p. Anna K. z Żagania  - otrzymała 1 płytkę Tubulex gratis na próbę i rozpoczęła ich stosowanie w opatrunkach, u 82 letniego, leżącego pacjenta, u którego kilka miesięcy wcześniej, nastąpił  wylew krwi do mózgu.
Pacjent odruchowo jak zawsze,  zakładał nogę na nogę, czym zwiększał nacisk na piętę nogi prawej, w  nastę-pstwie czego powstała na tylnej części pięty - odleżyna, która ciągle jest  uciskana dodatkowo przez obuwie pod-czas  prób chodzenia nawet do WC.  Odleżyna przed rozpoczęciem leczenia tamp. Tubulex - początkowo  miała wymiary: 5 x 3 x 1cm. Na dnie głębokiej  na 1cm rany, nie ma już tkanki martwiczej,  bo p. Anna dopiero na moje zdecydowane wezwanie rozpoczęła wykonywanie fotografii jako dokumentacji. Już po 1 tyg. stosowania Tubulex - zaobserwowano pierwsze oznaki gojenia się rany i dopiero wtedy uwierzono w możliwość  zamknięcia się jej - bez dodatkowych maści, siatek, itp.     
      
Foto-1a:  odleżyna w okolicy  pięty nogi prawej  - w 2 tyg. po rozpoczęciu stosowania tamp. Tubulex ,
Foto-1b: powiększenie - na całym  obwodzie odleżyny widoczny młody narastający do środka naskórek..,

         

Foto-2a:  odleżyna w okolicy pięty nogi prawej - po 4 tyg. stosowania Tubulex 
Foto-2b: powiększenie - wcześniej narastający młody naskórek - uległ dalszej regeneracji i  zamienił się w skórę,
                                       - dno odleżyny pozostało tak samo głębokie - czyli bez zmian,
                                       - natomiast długość i szerokość odleżyny uległa zmniejszeniu..,

      
  

Foto-3a:  odleżyna po 5 tyg. stosowania Tubulex. widoczne jest dalsze zmniejszanie się jej długości i szerokości,
Foto-3b: powiększenie - dno odleżyny uległo spłyceniu.., widoczne jest też samoistne stopniowe oczyszczanie się
                                                     odleżyny, oraz narastanie  nowego naskórka.
                                                 - pacjent może już stać na nodze prawej - bez bólu i pękania ścian odleżyny.,

     
  
                        
Foto-4a:  odleżyna po 6 tyg. stosowania  Tubulex .    
Foto-4b: powiększenie - odleżyna po 6 tyg. stosowania Tubulex, widoczny nowy narastający do środka rany
                                           naskórek (koloru żółtego),
                                        - na dnie rany po ziarninie - narasta nowy naskórek, spłycając dno odleżyny.   

  

       

Odleżyna cały czas zmienia się i zaobserwować można, że:
1- zmienia się kolor rany z intensywnie czerwonego - na jasno-czerwony,
2- na ścianach pionowych zagłębienia - widać oznaki młodego narastającego naskórka,
3- „obwałowanie” odleżyny stało się - bardziej elastyczne,
4- ustępuje ból i drętwienie stopy prawej…
Uwaga - leczenie trwa... nowa dokumentacja będzie stopniowo uzupełniana.
          #     #  
         Dystrybutor Tubulex  w Polsce  –  Zuchowski-Dental spzoo.    
         ul. Pucka 59,    70-851 Szczecin   Tel: 91 49 60 163,   info@zuchowskidental.pl .         
         # > więcej dokumentacji klinicznej jest na str.: www.narol-dental.pl