Oparzenie skóry

Oparzenie skóry - barszczem (heracleum) Sosnowskiego

Oparzenia skóry - i błon śluzowych, mogą być spowodowane działaniem:
1- wysokiej temperatury - np. temperatura: 42°C- wymaga 6 godz.; 55°C- wymaga 3 min.;  75°C- tylko 1 sek.
     - by powstało oparzenie!
2- żrących środków chemicznych..,
3- energii elektrycznej lub promieniowania (słonecznego, jonizującego, radiacyjnego...).
    
W zależności od głębokości - oparzenia dzielimy je na IV°  stopnie:
- oparzenie obejmuje naskórek, występuje zaczerwienienie, lekki obrzęk, przechodzący ewentualnie w pęcherze -
      dające bolesność różnego stopnia..,
II°  - martwica częściowa skóry, obrzęk, powstają pęcherze wypełnione surowiczym płynem, silnie bolesne..,
III° - martwica całej grubości skóry, tkanki podskórnej ze zniszczeniem receptorów bólu - dlatego brak bolesności!
IV° - martwica obejmuje głębiej leżące tkanki (tkankę łączną, ścięgna, mięśnie, okostną i kości, narządy wewnętrzne..).
      - martwica (zwęglenie) to nieodwracalne uszkodzenie.., należy ją usuwać podczas zmiany opatrunków,

Objawy - zależne są od rozległości (powierzchni) i głębokości oparzenia,
              - leczenie polega  na zwalczaniu wstrząsu, uzupełnianiu osocza, a w końcu na - przeszczepie skóry.. .                           
              - oparzenie 50% powierzchni ciała jest zwykle śmiertelne,

Foto-1: Schemat - przekrój przez skórę:  poziom-1: naskórek;     poziom-2: skóra właściwa,
                            - poziom-3: skóra i tkanka podskórna do warstwy → naczyń krwionośnych.
Foto-2: „barszcz Sosnowskiego” - naturalnej wielkości - ponad 2m.

 
         

Roślina „barszcz Sosnowskiego” - pochodzi z Gruzji, podobno została specjalnie przemieszczona do Europy na rozkaz Stalina(?) - wygląda jak koper, ale może urosnąć do wysokości 3m, parzy sokiem - zawierającym furanokumaryny.

Foto-3: okolica kostki nogi prawej w 1 godzinę po oparzeniu - lipiec 2016r. w Lubaczowie..,
Foto-4: - po 1 tyg. noga opuchnięta, organizm neutralizuje >furanokumarynę< rozcieńczając ją,
            - w samym środku widoczny strup po małym pęcherzu..,

 
  
Pacjent zastosował tamp. Tubulex - celem dezynfekcji skóry i nie dopuszczenia do infekcji bakteryjnej tej okolicy nogi,
w tym czasie o gorszym ukrwieniu - podczas odtruwania i usuwania trucizn z organizmu.

Foto-5: - po 2 tyg. dalsze „rozcieńczanie” furanokumaryny, ograniczenie martwiczo zmienionej skóry jako strupa..,
            - pęcherz powiększył się, ale tego samego dnia uległ resorpcji a jego błona przylega do skóry właściwej,
Foto-6a: - po następnych 2 dniach ściana pęcherza uległa starciu, znajduje się tylko na obrzeżach.., 

 
              

    Foto-6b: - w powiększeniu widać zdrową narastającą skórę i odpadający naskórek przypominający „cienką folię”,
                  - ciemne kilku milimetrowe powierzchnie skóry najbardziej uszkodzone - ulegną sekwestracji.
    Foto-7: - wyleczone oparzenie (nie uległo owrzodzeniu-!) - kolor skóry, czucie, temperatura - podobne jak nogi lewej.  

 
              

Oparzenia - uwagi ogólne dotyczące oparzeń:
1- Jeżeli oparzenie jest nawet szerokie - ale dotyczy tylko „I” warstwy skóry czyli naskórka - to proces gojenia (przy
     dobrej higienie) przebiega normalnie - bez symptomów ogólnych.
2- Jeżeli natomiast oparzenie powoduje ubytek płynów tkankowych, wtedy zachodzi możliwość tzw. „szoku” w krąże-
      niu, który może wystąpić tak wcześnie (godziny) jak też później (dni) od uszkodzenia - zależy on nie tylko od :
2a- ubytku wszelkich płynów ustrojowych, ale też w szczególności od...                  
2b- powstania znacznego stopnia opuchnięcia tkanek czyli wyjścia płynów z układu krążenia (tętniczego i żylnego), a  
      następnie spadku ciśnienia krwi i gorszego krążenia (specjalnie w mózgu i sercu) i zaopatrzenia tych organów w tlen-?
2c- ogólne symptomy jak np. gorączka - zależą od toxyn bakteryjnych wchłanianych do krwioobiegu, jak też wszelkich
       produktów rozpadu własnych tkanek pacjenta.. .  
3- ranę po oparzeniu należy zawsze spłukać obficie zimna wodą, czyli :
3a- zmniejszyć stężenie czynników przyczynowych: np. kwasów, zasad itp.,
3b- zmniejszyć ilość wszelkich szczepów bakterii.. .
4- cała powierzchnia ciała po oparzeniu posiada gorsze ukrwienie (krążenie krwi) - dlatego super ważną sprawą jest
     nie dopuścić do infekcji bakteryjnej - jako dodatkowego powikłania np. przez zastosowanie antybakteryjnych     
       tamp. Tubulex, redukujących bakterie w bezpośrednim kontakcie w stosunku 1 000 000 : 1.
4a- opatrunek nie klei się - do młodych (narastających już po 24 godz.) komórek naskórka, (jeżeli nie ma hamującej ten
        proces - infekcji),
4b- wymianę opatrunków proponujemy co 8 lub max.12 godz. z uwagi na zużycie i wyparowanie leku w tamponie. 
4c- te 2 wymagania p.4a i 4b - spełniają np. tamp. Tubulex.
4d- polecamy zapoznanie się z pozostałą  dokumentacją dotyczącą leczenia ran - na stronie: www.narol-dental.pl

Oparzenia dotyczące  „II” i „III” warstwy skóry i obejmujące ok. 10% powierzchni ciała (ręka) - wymagają pobytu w szpitalu, transfuzji soli fizjologicznej i osocza i absolutnie sterylnej rany. Przy „III” stopniu przewidziane są przeszczepy tkanek. W bardzo specjalistycznych klinikach - granica 60% poparzonej powierzchni ciała, jest granicą przeżycia.

-  Jan Zuchowski  dr n med.