Tubulex Zaświadczenie 90/2018 U-R, P-L, W-M, P-B.

Stwierdzono powiadomienie dla  wyrobu

Tubulex - Zaświadczenie nr 90/2018

    wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

    Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych.

  Rejestracja w Szwecji: Intertec SEMKO AB - CE 0413.